Over ons

Ontstaan:

De oprichting van het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs viel samen met het vijftienjarig jubileum van de Stichting Aventurijn. Tijdens de jaarlijkse Hemelvaartsmarkt op het terrein van de school is het Kenniscentrum officieel van start gegaan. Hiermee kan worden voldaan aan de grote vraag naar de kennis en ervaring die is opgedaan met vernieuwend onderwijs. Actuele thema’s, zoals passend onderwijs en thuisonderwijs zorgen er voor dat er meer aandacht is voor vernieuwende onderwijsvormen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gedachtegoed:

Het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs staat voor een vernieuwende vorm van onderwijs waarbij de innerlijke leerdrang van het kind centraal staat. Begeleiders observeren en luisteren naar de verbale- en non-verbale vragen van kinderen om hen zo te helpen hun eigen leven vorm te geven. Ieder kind gaat zijn individuele leerweg en wordt in een uitdagende omgeving begeleid bij het zelfstandig vormgeven daarvan. Het “leren” wordt daarbij in een groter perspectief geplaatst. Leren van het leven, voor het leven.

Pict7698

Doelstellingen:

  • Het uitdragen van het gedachtegoed en daarmee een spilfunctie verwerven voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwend onderwijs.
  • Het inzetten van kennis en ervaring om vernieuwend onderwijs in Nederland verder te kunnen ontwikkelen.
  • Het borgen van opgedane kennis en het opdoen van nieuwe kennis.

PICT8475_1

Organisatievorm:

Het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs is een initiatief van Stichting Aventurijn en maakt onderdeel hiervan uit.

verrijkend 051