Open brief aan de kinderombudsman “werkt passend onderwijs?”

DSCF0826

Open brief aan de kinderombudsman Marc Dullaert

Betreffende rapport “Werkt passend onderwijs?”

15-9-2015, Loenen

Geachte Heer Dullaert,

Met interesse hoorde ik u spreken op Nyenrode en las ik het rapport “Werkt passend onderwijs?”. Ik waardeer uw kritische houding zeer en denk dat het van groot belang is dat u een stem geeft aan kinderen en hun ouders.

Als onderwijspionier met de nodige expertise op het gebied van vernieuwend onderwijs wil ik graag reageren op uw rapport. Er worden er een aantal impliciete aannames gedaan:

  1. Voor kinderen die niet meekomen moet een oplossing worden gevonden binnen het huidige onderwijssysteem zoals dat nú wordt vormgegeven.
  2. Thuiszittende kinderen ontwikkelen zich minder goed in vergelijking met schoolgaande kinderen.
  3. Particuliere initiatieven mogen alleen ingezet worden als er geen andere oplossingen zijn.

Ad 1:

Het is wat mij betreft de vraag of je uit moet blijven gaan van het traditionele onderwijsconcept. Ik ben er van overtuigd dat het traditionele onderwijssysteem wellicht juist de oorzaak is van een flink aantal problemen. Kinderen worden veel te vroeg gedwongen tot het leren van schoolse zaken waardoor een natuurlijke rijping niet plaats kan vinden. Ik noem dit wel eens gekscherend de “educogene stoornissen”. Kinderen worden gedwongen allemaal hetzelfde traject te doorlopen en langs de meetlat van de Cito gelegd. Het extra aandacht geven aan de kinderen die uitvallen om hen alsnog in het keurslijf van de kerndoelen te dwingen, pakt de werkelijke oorzaak niet aan. Een school die in staat is ieders individuele capaciteiten, in de breedste zin van het woord, te waarderen is altijd een school die passend onderwijs biedt

Ad 2:

Om bovenstaande redenen zijn thuiszittende kinderen soms beter af. Zeker als de ouders in staat zijn een omgeving voor het kind te creëren waar het kind tot zijn recht kan komen. Ook zijn er ouders die al vóór zij hun kind de onderwijsmolen in sturen beslissen dat zij liever zelf het heft in eigen hand houden. Niet per definitie zorgelijk, in veel gevallen zelfs te prefereren boven het naar school gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die thuisonderwijs krijgen goed presteren. Dat neemt uiteraard niet weg dat de kinderen die wél graag naar school zouden willen die kans zouden moeten krijgen.

Ad 3:

Er zijn meerdere particuliere initiatieven die al jaren bezig zijn te laten zien dat een andere onderwijsvisie maakt dat onderwijs voor héél veel kinderen passend kan zijn. Deze pioniers hebben met veel moeite het hoofd boven water kunnen houden en zijn zelfs flink tegengewerkt. De particuliere initiatieven hebben desondanks met veel vrijwillige inzet, kinderen verder kunnen helpen. Nu de overheid geen mogelijkheid ziet om speciale gevallen verder te helpen, pleit u ervoor dat deze particuliere initiatieven ingezet zouden moeten kunnen worden. Is het niet vreemd dat initiatieven die kennelijk wél in staat zijn om kinderen met allerlei vragen verder te helpen alleen ondersteund kunnen worden om de “uitvallers” van het regulier onderwijs op te vangen?

In mijn optiek zouden particuliere initiatieven niet alleen moeten worden aangewend voor “uitvallers” van het reguliere onderwijssysteem. Immers, dan worden de particuliere scholen, de nieuwe scholen voor speciaal onderwijs. Waar blijft dan het passend onderwijs?

Ik pleit ervoor dat de expertise die deze groep pioniers heeft, wordt ingezet om het traditioneel onderwijs te laten zien hoe passend onderwijs wél kan. Keuzevrijheid van alle ouders om voor een particulier initiatief te kiezen hoort daar naar mijn mening bij. Met een dergelijke aanpak hoeft een kind wellicht nooit ”uit te vallen”. Er is dan sprake van échte vrijheid van onderwijs. Er zijn meerdere manieren om dit relatief eenvoudig te bereiken, bijvoorbeeld door ouders beschikking te geven over een onderwijsbudget waarmee onderwijs kan worden ingekocht, thuis of bij een particulier initiatief.

Ik zou graag met u over dit onderwerp nader van gedachten willen wisselen.

Ik wens u veel succes met het geven van een stem aan de kinderen!

Met vriendelijke groeten,

Hannah de Vos-Beckers

www.aventurijn.org

www.verrijkendonderwijs.nl

https://petities.nl/petitie/kindgebonden-onderwijs-budget

2 thoughts on “Open brief aan de kinderombudsman “werkt passend onderwijs?”

  1. Wat een steengoeie brief, Hannah! Ben bij jullie langs geweest op 12 dec. 2014 en heb toen gezien hoe breed en verrijkend jullie onderwijs aanpakken en samen met kinderen en jongeren vorm geven. Ik heb er als ouder het budget niet voor en zou heel erg geholpen zijn met realisatie van punt 3 zodat ik als ouder samen met onze nu steeds uit het reguliere onderwijs uitvallende zoon kan kijken naar en kiezen voor onderwijs dat écht bij hem past. De reguliere tussen voorzieningen zijn nl. nog altijd gericht op terugkeer in het traditionele onderwijssysteem en zoals ik het tot nu toe mee heb gemaakt, past hij daar gewoon niet in… hij mist uitdaging, creativiteit, en geïntegreerd aangesproken worden op en werken met zijn hart, hoofd en handen. Ik denk dat dit een belangrijke factor is die zijn fysieke welzijn en gezondheid, en dus ook zijn uitval, beïnvloedt – dat hoeft niet en kan m.i. echt anders! Goed om te lezen dat je bij de Kinderombudsman je stem hierover laat horen en een lans breekt voor ander, passend en verrijkend onderwijs! Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *