FAQ

Veelgestelde vragen over Verrijkend Onderwijs:

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, of wilt u een uitgebreider antwoord, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

1. Wat is het verschil tussen Verrijkend Onderwijs en Vernieuwend Onderwijs?

Verrijkend onderwijs is vernieuwend, maar niet al het vernieuwend onderwijs is daarmee ook verrijkend. Verrijkend onderwijs gaat over een manier van onderwijs geven waarbij het kind als mens in zijn geheel wordt benaderd. Het cognitieve leren is daar een onderdeel van maar geen doel op zich. Het is net zo belangrijk als het sociaal emotionele leren, het creatieve leren, natuurlijke leren:  een deel van het leven. Het gaat erom dat binnen verrijkend onderwijs het kind als méns kan groeien en zich ontwikkelen. Dat is het kerndoel van verrijkend onderwijs!

2. Is het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs bedoeld voor kinderen die het in het regulier onderwijs niet redden?

Het kenniscentrum Verrijkend Onderwijs richt zich op iedereen die vragen heeft over hoe onderwijs anders zou kunnen zodat het kind kan groeien; scholen, leerkrachten, hulpverleners en ouders. Als een kind het niet redt in het traditionele onderwijs dan betekent dat dat er geen positief gerichte groei is voor dit specifieke kind en dat het (ongestelde) vragen heeft die niet beantwoord worden. Het kenniscentrum kan dan met de leerkracht en/of ouders kijken wat daar in deze specifieke situatie aan gedaan zou kunnen worden. Ook kan het kenniscentrum doorverwijzen naar scholen of therapeuten die vanuit het gedachtegoed van het verrijkend onderwijs werken.

3. Kan het kenniscentrum mijn kind onderzoeken?

Het kenniscentrum doet geen onderzoeken en stelt geen diagnoses. Het kan wel tips geven of doorverwijzen. Het kenniscentrum heeft tot doel mensen te inspireren en kennis te delen over verrijkend onderwijs.

4. Als ik wil dat mijn kind verrijkend onderwijs krijgt, kan dat dan alleen op Aventurijn?

Er zijn vele manieren om een kind verrijkend te laten opgroeien. Aventurijn is daarvan één mogelijkheid met vele jaren ervaring. Maar wat bij jou/jullie past zal afhangen van meerdere factoren: idealistische motieven, financiële motieven, praktische motieven etcetera. Sommige mensen kiezen voor thuisonderwijs, anderen proberen binnen het regulier onderwijs veranderingen tot stand te brengen. Overal in het land zijn momenteel kleine initiatieven bezig om het onderwijs te veranderen en verrijken. Kijk hiervoor op de pagina Links op deze site.

5. Als kinderen zelf bepalen wat ze gaan doen, komen ze dan later geen kennis tekort?

De mens is van nature een onderzoeker; kijk maar naar een jong kind dat op allerlei manieren de wereld wil ontdekken: eerst de handjes, objecten om hem heen, lopen en praten. Geen volwassene zal bedenken dat het wel handig is het hiervoor naar “les” te sturen. Ieder kind wil graag functioneren in deze wereld. Daarvoor is bepaalde kennis wel handig; rekenen, schrijven, lezen. Onze ervaring is dat ieder kind dat de vrijheid krijgt om onbelemmerd op te groeien, zich deze vaardigheden op geheel eigen wijze en tijd eigen maakt. Dit vraagt van de volwassenen vertrouwen en loslaten. Uiteraard zijn er kinderen die door dat wat ze hebben meegemaakt weggeraakt zijn bij deze natuurlijke leerdrang, of kinderen die beperkingen hebben. Beperkingen die bij het kind horen, maar ook veelal door het onderwijs zelf veroorzaakt zijn. voor meer informatie hierover verwijs ik naar de blog of het boek “Op avontuur met een vernieuwende school”

6. Wat komt er zoal bij kijken als je een school rond dit gedachtegoed wilt oprichten?

Hannah de Vos-Beckers schreef ooit een aantal tips over dit onderwerp: klik hier

7. Hoe ga je om met ongemotiveerde leerlingen?

Werkelijke motivatie is een innerlijke leerdrang, een enthousiasme dat maakt dat een mens betrokken is bij wat hij doet. Het maakt dat het leren vlotter gaat. Op het moment dat een kind ongemotiveerd is is er dus iets mis. Het kind dan dwingen te doen wat je wilt dat het doet, is verspilling van tijd en energie.  Het is zaak om erachter te komen wat de reden is van het gebrek aan motivatie; is er een fysieke reden, spreekt het onderwerp niet aan, zijn er emotionele zaken die eerst aandacht vragen etc. zie ook de blog hierover.

8. Is het mogelijk een keer te komen kijken op Aventurijn?

Er zijn regelmatig informatiemiddagen waar uitgebreid verteld wordt over deze vorm van onderwijs. Er is dan ook ruimte om vragen te stellen.  Voor groepen is het  mogelijk om tijdens schooltijd een lezing/workshop te plannen met een korte rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met het kenniscentrum. Voor de informatiemiddagen: klik hier

9. Is Verrijkend Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen of juist voor de zwakkere leerlingen?

Het kenniscentrum richt zich in principe op kinderen. Het hoog- of zwakbegaafd zijn zegt iets over hun cognitieve vaardigheden. Aangezien het bij verrijkend onderwijs gaat om de mens als geheel is dat onderscheid in feite van minder belang en beperkt het soms zelfs de ontwikkeling.

10. Waarom zijn veel scholen die verrijkend onderwijs geven zo duur?

In feite zijn deze scholen best goedkoop, maar is het voor de ouders wel heel veel geld. Een aantal scholen heeft er bewust voor gekozen om zo onafhankelijk mogelijk van de overheid te functioneren. Op deze manier krijgen zij enige vrijheid om hun onderwijs op hun eigen wijze in te richten. Zij moeten dan aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om door de inspectie te worden goedgekeurd. Daar staat  tegenover dat zij niet bekostigd worden door de overheid. Als je bedenkt dat een bekostigde basisschool €5800,- krijgt per leerling van de rijksoverheid, en dan nog eens de kosten voor het schoolgebouw van de gemeente, dan kan je begrijpen dat een niet-bekostigde school dat bedrag ergens anders vandaan moet halen. Vaak heb je op een niet-bekostigde school ook nog eens te maken met kleinere groepen en meer ruimte per kind. Dat is de reden dat deze scholen vaak een hogere ouderbijdrage vragen, er veel vrijwilligerswerk van de ouders wordt verwacht en dat er altijd een zoektocht is naar geldbronnen om de school te laten draaien.

 

Ook een vraag? Vul dan het contactformulier in.

 

landart5_1

spring_1

schoolgidsbio

PICT8256_1

zeepbel 1

PICT8537

IM007069 - Copy

Pict0769a - Copy

Im007005

verrijkend 038

Boomklimmen