Diensten

Diensten

Het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs stelt haar kennis en ervaring beschikbaar in de vorm van dienstverlening aan initiatieven die aansluiten bij het eigen gedachtegoed, zoals:

  • Advies en Coaching bij de oprichting of ontwikkeling van vernieuwende scholen;
  • Lezingen organiseren en optreden als gastspreker op lezingen, seminars en congressen;
  • Bijscholing in de vorm van trainingen en ervaringsworkshops.

Ook ouders en belangengroepen van ouders behoren tot de doelgroep van het kenniscentrum. Zij kunnen zich met specifieke vragen tot het kenniscentrum richten.

Middels deze diensten genereert het kenniscentrum inkomsten om expertise en ervaring verder te ontwikkelen en de doelstellingen van de stichting te realiseren. Klik hier voor de tarieven van onze diensten.

verrijkend 25