Vrijheid van onderwijs in het gedrang. Deel 1

dscf1548

B3 scholen

Een nieuw wetsvoorstel ligt ter inzage over passend onderwijs. Een dieptepunt in het onderwijsbeleid… Het probleem van thuiszitters meent men op te moeten lossen door meer regelgeving en surrogaat vrijheid. Ogenschijnlijk is het allemaal zó goed doordacht en “in het belang van de kinderen”…..Als je goed leest zul je zien dat het tegendeel waar is. Een stuk geschreven uit angst. Angst voor ander onderwijs, angst voor het verlies van controle over de ontwikkeling van kinderen. En natuurlijk: bezuinigingen.

Neem nu de B3 scholen ( niet bekostigde scholen) Kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs, écht helemaal vastlopen, diverse scholen hebben geprobeerd, ja die mogen wellicht naar een niet-bekostigde school. De reguliere school kan dan detacheren en onderwijsgelden doorsluizen naar de B3 school. Nou ja, gedurende een jaar dan….. Klinkt best aardig, maar neem even de praktijk:

dscf1402Jos draait niet lekker op de traditionele school; de druk is te hoog, sociaal kan hij de grote groepen niet aan, is hooggevoelig en hoogbegaafd. Er wordt hulp ingeschakeld, er komen speciale budgetten, er worden onderzoeken gedaan, gesprekken georganiseerd en men zit met de handen in het haar. Jos komt onvrijwillig thuis te zitten. Er is echter een B3 school die hem kan bieden wat hij nodig heeft, maar helaas kunnen de ouders het schoolgeld niet opbrengen. Jos zal dan eerst andere reguliere scholen moeten uitproberen. Men weet van te voren al dat die niet helemaal passend zijn, maar ja, je moet toch wat….Ondertussen zijn we een paar jaar verder en als het tegenzit is Jos er slechter aan toe dan voorheen. Nu pas zou hij volgens het wetsvoorstel gedetacheerd kunnen worden naar de B3 school. Let wel: voor één jaar en met slechts dat bedrag dat een kind zonder rugzakje op een reguliere school kost. Terwijl het hier gaat om een zorgleerling die in het reguliere onderwijs veel meer zou kosten. Een verborgen bezuiniging? Scholen voor speciaal onderwijs sluiten en de B3 scholen het dan maar laten oplossen als het kind helemaal kapot is?

Jos draait goed op de B3 school, maar na een jaar is het geld op. Gevolg: hij komt weer thuis te zitten of moet terug naar de school waar het niet ging, of wellicht is hij ondertussen oud genoeg om niet meer leerplichtig te zijn. Wat is er bereikt? Door het overheidsbeleid is Jos jarenlang op plekken geweest waar hij niet paste met alle desastreuze gevolgen vandien: depressie, angst, onderpresteren, en noem maar op. Ja, de overheid kan in zijn handen wrijven, de leerplichtambtenaar heeft haar taak volbracht: Jos heeft voldaan aan de leerplicht……maar is wel kapot.dscf1537

Is dit zomaar een voorbeeld? Nee, ik heb bijna dagelijks hopeloze ouders aan de lijn met soortgelijke verhalen. Zij zien hun kind ten onder gaan, zitten met hun handen in het haar, maar botsen tegen de muren van de overheid. Nu komt er een schijnoplossing waarmee de staatsecretaris meent problemen op te lossen, het tegendeel is waar.

Om nog maar te zwijgen over de ouders die al bij voorbaat zien dat hun kind niet past in het bekostigd onderwijs. Zij moeten eerst hun kind kapot laten gaan om daarna wellicht 1 jaar hun kind op de school van hun keuze te kunnen plaatsen.

Wat dan? De B3 scholen bekostigen? Dat lijkt mij een slecht idee. De kracht van de B3 scholen is juist dat zij zoveel mogelijk vrijheid hebben het onderwijs vorm te geven zoals zij denken dat goed is. Dit maakt dat zij werkelijke onderwijsvernieuwingen kunnen vormgeven en flexibel zijn in de het aanpassen aan het kind en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn op deze wijze ook weer inspirerend voor het reguliere onderwijs. Zouden zij bekostigd worden dan komen daar ( in de loop der jaren) allerlei voorwaarden bij die die vrijheid beperken en maken dat het langzamerhand steeds meer een reguliere school zal worden. Wat mij betreft zou de eenvoudigste oplossing nog steeds zijn: Geef ieder kind dat geen gebruik maakt van het regulier onderwijs, een onderwijs voucher. Ouders kunnen dan zelf het onderwijs inkopen dat bij het kind past.

Dàn heb je echt passend onderwijs voor ieder kind!

Deel 2: Tdscf1547huisonderwijs

wetsvoorstel

Kindgebonden Onderwijsbudget

zelf reageren op deze wet kan ook: klik hier