Vrede op school?

DSCF0329

Laatst mocht ik een lezing geven over onderwijs op een dag die in het teken stond van “vrede”. Dat daagde mij uit weer eens stil te staan bij hoe ik denk dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan vrede op aarde.

Als je “vrede” zegt, denk je vaak ook aan “oorlog”. Dat lijkt voor ons in Nederland echter heel erg ver weg wij leven immer in vrede,denken we. Maar zet nu eens “vrede” tegenover “on-vrede”, dan kom je iets dichter bij huis. Ik denk dat een school die zich bezig wil houden met vrede, vooral óók naar de onvrede dient te kijken. Die twee kanten van de medaille, het donker en het licht, horen bij elkaar. Geef je er één te weinig aandacht dan gaat de ander onderhuids woekeren en floept op een ongecontolleerde wijze ergens omhoog. Kan je echter vrede en onvrede zien als een dynamisch geheel dan kan er ontwikkeling ontstaan.

lemniscaat

vrede                                            onvrede

Wil je dus werkelijk vreedzaam opvoeden dan zal je aandacht moeten hebben voor beide kanten van het leven.

Daarvoor is respect nodig, respect voor het kind in álles wat het is en hoe het zich gedraagt. De leuke en minder leuke kanten. Vanuit dat respect en het vertrouwen dat ieder mens op zoek is naar harmonie kan je pas écht vredes-onderwijs geven. Onderwijs dat samen met het kind op weg gaat. Als kinderen al op school mogen ervaren dat zij mogen zijn wie zij zijn, als er niet geoordeeld wordt, als zij leren dat je fouten mag maken, dat ook volwassenen fouten mogen maken, dat wij met elkaar voortdurend in ontwikkeling zijn, dan kunnen zij opgroeien tot mensen die weten om te gaan met hun “onvrede” en weten dat dat onontbeerlijk is om tot vrede te kunnen komen.

Dus geen testen, toetsen of andere verwachtingen waar wij de kinderen inpersen, geen scholen waar kinderen als machines behandeld worden met pestprotocollen om het gebrek van het systeem te verhullen…

Een school waar het kind mens met de mensen mag zijn en waar aandacht, geborgenheid en vrijheid is. Een school die je helpt bij het oplossen van ruzies en het overwinnen van angsten. Een school die met je wil kijken naar het donker, maar zich richt op het licht.

Op zo’n school zijn de kinderen tevreden; “vrede” is een werkwoord.