Gratis bijles?

IMG_1465

Groenlinks wil bijles gratis maken, bereikbaar voor alle kinderen. Klinkt heel mooi, maar is dat wel zo mooi?

“Bijles” geeft aan dat een kind de stof op school niet kan volgen en niet binnen de voorgeschreven normen de testen kan maken. Dat ligt kennelijk aan het kind en dús moet het na schooltijd ook nog eens naar bijles, want stel je voor dat het blijft zitten of naar een niveau lager moet. Die bijles moet dan natuurlijk voor alle kinderen bereikbaar zijn…..

Als je je echter realiseert dat er in het onderwijs flink bezuinigd is, scholen voor speciaal onderwijs gesloten worden, er een leraren tekort is in het middelbaar onderwijs en dat veel kinderen vastlopen. Tja, dan vraag ik mij af wat je in feite met die bijlessen bereikt; dweilen met de kraan open.

Kinderen die het moeilijk hebben op school, na schooltijd ook nog eens vastpinnen op dat wat zij moeilijk( en dus vaak niet leuk) vinden? Wat leert de bijles eigenlijk? Ik denk dat de bijles leert dat je niet goed genoeg bent, dat het in het leven draait om schoolkennis en diploma ‘s, dat er nu eenmaal gepresteerd moet worden, dat het leven zwoegen is om vooruit te komen, dat je nu eenmaal “stomme” vakken moet doen…..Bij een geslaagde bijles zou het kunnen dat een kind toch weer wat zelfvertrouwen krijgt en de toetsen met goed gevolg doorstaat. Het gevolg dààrvan? Het onderwijs blijft zoals het is en steeds meer kinderen zullen bijles nodig hebben. Wat aan de ene kant bezuinigd is, komt er aan de andere kant weer bij.

Wat nu, als dat geld voor die bijlessen gestoken zou worden in het anders vormgeven van de scholen? Scholen waar je voor je plezier heen gaat, waar leren een voorrecht is in plaats van een plicht, waar dansen net zo belangrijk is als wiskunde en waar de docenten je stimuleren en enthousiast maken voor hun vak. Een school waar je ervaart dat het leven boeiend, uitdagend en spannend kan zijn. Een school met volwassenen die daarin voorbeeld zijn.

Een school waar kennis en vaardigheden gedeeld worden in plaats van overgedragen en getoetst. Een school die je handvaten geeft om verder te komen op sociaal, emotioneel én cognitief gebied. Kortom, een school waar je leert te leven.

Op zo’n school is bijles overbodig, daar zijn geen uitvallers, want ieder kind is goed genoeg!