Verrijkend onderwijs blog/k

verrijkend 25

De eerste blog voor de website van het nieuwe kenniscentrum…alsof dat moeilijker is dan “zomaar”een blog. Ik loop er al dagen tegenaan te hikken, terwijl het schrijven mij anders zo gemakkelijk afgaat. De eerste blog moet toch wel over iets héél essentieels gaan, of heel bijzonder, grappig en flitsend zijn. Voorlopig lijkt het voor mij meer op een “blok”. Zoveel(zelfopgelegde) verwachtingen en eisen, genoeg om volledig te blokkeren ….

Hierover mijmerend realiseer ik mij dat dit in feite is waar verrijkend onderwijs over gaat. Een vorm van onderwijs waar blokkeren niet meer nodig is. En zo begint mijn schrijfzin weer te komen:

In het traditionele onderwijs is veel gaande momenteel: Kinderen die blokkeren door al die verwachtingen en druk die er op hen gelegd wordt door de maatschappij, het stempel, de school, ouders, zichzelf et cetera. Wij willen dat kinderen met 6 jaar kunnen lezen, met 12 jaar de citotoets behoorlijk maken, stil zitten in een bankje, de rekensommen maken op de manier die wij bedacht hebben, een diploma halen en ga zo nog maar even door…. Wat wordt er vervolgens bereikt? Kinderen die vastlopen, in opstand komen, de “geleerde” stof na de toets zo snel mogelijk vergeten, niet meer weten wat ze willen, oppervlakkigheid, agressie, et cetera.

Het kenniscentrum wil juist aandacht vragen voor een manier van leren waar natuurlijk ontwikkeling en groei van het kind voorop staan. Leren vanuit een vanzelfsprekend enthousiasme, waar het enige dat wij verwachten van een kind is, dat het zich ontwikkelt op een bij het individu passende wijze. Dat vraagt veel van de volwassenen om het kind heen. Het vraagt naast een goede observatie van het kind ook zelfonderzoek. Om maar eens een paar vragen ter zelfonderzoek te noemen:

  • Welke verwachtingen heb ik eigenlijk, zijn die reëel voor dit kind, of zijn ze in feite ingegeven door traditie of angst?
  • Heb ik vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind, ook als het even naast het gebaande pad wandelt?
  • Durf ik mijn oude patronen los te laten?
  • Waarin triggert of spiegelt dit kind mij. Vaak zal het gedrag van een kind veranderen als je in jezelf iets verandert.
  • Waar ligt mijn motivatie in het werken met kinderen? Ik bedoel hiermee te zeggen dat het van essentieel belang is dat de volwassenen om het kind heen de dingen die zij doen met passie en plezier doen. Je draagt namelijk veel meer over dan alleen de specifieke les/activiteit. Door een gemotiveerde en enthousiaste rekenles leer je de kinderen in feite dat rekenen leuk is.

Zo is er nog heel veel te vertellen over deze vernieuwende manier van kijken naar onderwijs en kinderen. Een onderwijsvorm die niet alleen voor de kinderen van belang is maar zeker ook voor de volwassenen om het kind heen. Sámen groeien is enorm verrijkend!